Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Privacystatement

WebExpertise respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.

Bij aanmelding voor een mailing (bijv download whitepaper, aanmelding webinar of over de e-learning) gebruik ik je voornaam en e-mailadres om je mailings te kunnen sturen. Hier gaat het dan om diensten/producten die ik aanbied of diensten/producten van derden die ik promoot, als het een toegevoegde waarde heeft. Bij het aanmelden geef je toestemming om je deze mailings te sturen. In elke mail staat een afmeldlink zodat je je op elk moment kunt uitschrijven. Je gegevens worden dan ook bewaard zolang je je zelf niet hebt uitgeschreven.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Je persoonsgegevens die je invult op het contactformulier hebben alleen tot doel dat ik met je contact kan opnemen. Als er besloten wordt om van mijn diensten gebruik te maken, dan worden deze tevens gebruikt voor administratieve doeleinden (versturen van factuur) en boekhouding. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan ik geen contact opnemen om je te informeren over coaching & training op het gebied van online marketing. De bewaartermijn van de gegevens via het contactformulier zijn max. 2 jaar, indien je geen gebruik gaat maken van mijn diensten of nadat de samenwerking is gestopt zolang het nodig is voor de belastingdienst (5 jaar).

Beveiliging

Alle gegevens die je met WebExpertise uitwisselt via de website worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol.

Bezoekgegevens en Google Analytics

Ik maak gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens op mijn website bij te houden. De gegevens worden dus gebruikt voor gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag naar en op de website met als doel de werking van de website te optimaliseren. Ook heb ik Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google heb ik een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s: Google Cloud en de GDPR en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan mij te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op.

In ieder geval is het bezoek op de website nooit te herleiden naar jou als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin je jezelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert. In dergelijke gevallen zou het bezoekgedrag te koppelen zijn aan de ingevulde gegevens. Echter worden in Google Analytics nooit persoonlijk herleidbare informatie opgeslagen. De door WebExpertise verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Verwerkersovereenkomst

Met alle bedrijven die gegevens van mij verwerkt heb ik een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

Gebruik van cookies


Ik maak bij het aanbieden van elektronische diensten en de informatie op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Ik gebruik cookies om te zorgen dat de website goed werkt en dat anonieme bezoekgegevens geregistreerd worden in Google Analytics.

Met de tool Cookiebot worden cookies geblokkeerd als je hier geen toestemming voor gegeven hebt (m.u.v. functionele cookies). In deze cookiebar kun je direct aanvinken welke soort cookies geplaatst mogen worden. Wil je weten welke cookies we precies gebruiken? Onderstaand overzicht geeft je inzicht in welke cookies worden geplaatst door welke tooling en met welk doel.

Ik gebruik analytische cookies om het websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat ik de functionaliteit en effectiviteit kan aanpassen. Deze mag ik volgens de wet zonder toestemming plaatsen, aangezien het hier niet om persoonsgegevens gaat. Ook mag ik volgens de wet cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met WebExpertise hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door mij verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je mij schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Verder heb je het recht om je gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van jou kan krijgen en te gebruiken.
WebExpertise t.a.v. dhr. F. Wesbonk
De Koop 150
3828 RL Hoogland
[email protected]

In het geval je het niet eens bent over hoe ik je persoonsgegevens verwerk en je komt er niet met me uit, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Aanpassen privacy statement

Ik behoud mij het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. WebExpertise aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van WebExpertise worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

Auteursrecht

Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij WebExpertise/Felipe Wesbonk, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van WebExpertise.

Copyright © 2024 WebExpertise